Atlas 24h pomoć na putu

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Vlasništvo nad sadržajem

Internet sajt http://www.super-registracija-vozila.rs/, celokupan sadržaj istog, sav tekst, slike (u daljem tekstu: sadržaj) u vlasništvu je Super Registracije, pri čemu su sva prava zadržana, ukoliko nije naznačeno drugačije. Korišćenjem veb sajta ili drugih servisa koji su dostupni na ovom sajtu, pristajete na uslove i pravila (u daljem tekstu: uslovi korišćenja). Super Registracija zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, tako da isti stupaju na snagu danom njihove objave. Saznanje o pro­meni uslova korišćenja možete steći isključivo i jedino povremenom posetom stranice Uslovi korišćenja.


Upotreba i zaštita podataka

Prilikom korišćenja veb sajta dužni ste da osigurate potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dajete, a Super Registracija čini sve kako bi se zaštitila privatnost ličnih podataka u smislu pozitivnih zakonskih propisa i oni će biti korišćeni u svrhu spajanja krajnjih korisnika i pružalaca zahtevanih informacija. Super Registracija prikuplja samo nužne i osnovne podatke o korisnicima, kao i one propisane Zakonom o oglašavanju, informišu korisnike o načinu njihovog korišćenja i redovno daju korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka. A svi dostavljeni podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su administratorima Super Registracije, kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, kao i trećim licima sa kojim servis ima definisanu saradnju u cilju pružanja nekih od usluga Super Registracije. Možete biti kontaktirani od servisa Super Registracija ili od trećeg lica u cilju pružanja tih usluga.


Ograničenje odgovornosti

Super Registracija ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovorna nijednom korisniku: 1) za pravilno ili nepravilno korišćenje sajta, kao i za eventualnu štetu koja nastane po tom osnovu; 2) za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta, kao i drugih informacija, servisa, usluga, saveta do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sajtu, ili onih koje su na bilo koji način povezane sa servisom; 3) za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van razumne moći kontrole, u šta spadaju: problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, obustave rada, nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, naredbe državnih i drugih organa.


Preuzimanje sadržaja

Zabranjeno preuzimanje sadržaja, njegovo kopiranje, prikazivanje, reprodukovanje, objavljivanje, licenciranje, prerade, prodaja, preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima ili "preslikavanje" početne strane sajta, niti bilo koje druge strane odnosno bilo kog dela sadržaja na nekom drugom sajtu, što se smatra povredom Zakona o autorskom pravu. Zabranjen je svaki vid zloupotrebe registracije. Super Registracija zadržava pravo da postavi korisnika na crnu listu ukoliko se utvrdi zloupotreba ili kršenje pravila korišćenja servisa.


Pristanak na pravila i uslove korišćenja sajta

Samim korišćenjem sajta pristajete na ove uslove i nikakav poseban pristanak od strane korisnika nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali. Poznavanje ovih Pravila i uslova korišćenja sajta u svakom trenutku predstavlja obavezu korisnika sajta.


Zaštita autorskih prava

Podaci na sajtu su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu, a autorska prava se odnose na sadržaj sajta, tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje, grafičke i druge prikaze koji pripadaju Super Registracija servisu. Podaci se mogu koristiti samo na način i pod uslovima predviđenim ovim uslovima korišćenja.


Upotreba kolačića (cookies)

Ovaj sajt koristi kolačiće. Koristimo kolačiće da unapredimo i analiziramo vaše iskustvo na našem sajtu i za svrhe marketinga. Kolačić je mali tekstualni dokument koji je skladišten na vaš uređaj dok posećujete sajtove. Kolačiće koje mi postavljamo se nazivaju „kolačići prve strane“. Kolačići treće strane omogućavaju funkcionalnosti i karakteristike trećih strana na ili putem veb sajta (npr: personalizovano oglašavanje i analitika). Možete u svakom momentu pretraživača izbrisati ili sprečiti sačuvavanje određenih kolačića na vašem računaru ili mobilnom uređaju. Deo „Pomoć“ u vašem pretraživaču treba da sadrži informacije o tome kako da upravljate kolačićima. Međutim treba napomenuti da blokiranje kolačića može uticati na funkcionalnosti sajta.


Poštovani korisnici, ako imate bilo kakva pitanja ili primedbe u vezi sa sajtom, molimo Vas da ih pošaljete na email office@super-registracija-vozila.rs.

Atlas 24h pomoć na putu
Povratak na vrh stranice ↑