Atlas 24h pomoć na putu

Privatnost podataka

Privatnost podataka

Prikupljanje informacija

Servis prikuplja minimum informacija o korisnicima, na nivou potrebnom da bi se uspešno izvršilo slanje email (i opciono) SMS ponuda za registraciju i kasko osiguranje. Prikupljaju se samo informacije koje sami korisnici ostave, kao i IP adresa radi sprečavanja eventualnih zloupotreba servisa.


Prosleđivanje informacija

Vaši podaci se mogu ustupiti trećim licima sa kojima portal ima definisanju saradnju u cilju pružanja nekih od usluga Super Registracije. Možete biti kontaktirani od servisa Super Registracija ili od trećeg lica u cilju dobijanja relevantnih ponuda za Vaše vozilo.


Komunikacija sa korisnicima

Vaš email ili broj telefona može biti upotrebljen radi obaveštavanja o statusu Vaših zahteva ili za eventualna dodatna pitanja i pojašnjenja. Super Registracija zadržava pravo da korisnike servisa povremeno obaveštava o novim uslugama, ukoliko korisnik prihvati uslove korišćenja.


Promene stava o privatnosti

Ukoliko dođe do promene uslova privatnosti, iste će biti objavljene na ovoj stranici sajta. Sve promene stupaju na snagu odmah po objavljivanju na sajtu. Korišćenje servisa www.super-registracija-vozila.rs, po objavljivanju promena u Stavu o privatnosti, podrazumeva Vaše slaganje sa svim promenama i njihovo prihvatanje u celosti.


Prihvatanje uslova privatnosti

Korišćenjem servisa Super Registracija, izražavate svoju saglasnost sa uslovima privatnosti izraženim i objavljenim na sajtu www.super-registracija-vozila.rs na stranicama Privatnost i Uslovi korišćenja.


Slobodno pitajte!

Za dodatna pitanja u vezi privatnosti obratite nam se elektronskom poštom, na adresu office@super-registracija-vozila.rs.

Atlas 24h pomoć na putu
Povratak na vrh stranice ↑