Atlas 24h pomoć na putu

Osiguranje od autoodgovornosti (obavezno osiguranje)

Početna
Osiguranje od autoodgovornosti (obavezno osiguranje)

Šta pokriva obavezno osiguranje od auto-odgovornosti?

Osiguranje od autoodgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje pokriva troškove pričinjene trećem licu, ukoliko do saobraćajne nezgode dođe Vašom krivicom. Ovim osiguranjem je pokrivena odgovornost vlasnika, odnosno korisnika, kada upotrebom motornog vozila pričini štetu trećim licima usled smrti, telesne povrede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari.


Kada dolazi do gubitka prava iz polise osiguranja od auto-odgovornosti?

  • Ukoliko vozač koristi vozilo na način koji nije u skladu sa njegovom namenom
  • Upravlja vozilom za koje ne poseduje vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije
  • Ako vozi iako mu je oduzeta vozačka dozvola, ili je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom
  • Ako vozač vozi pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava
  • Ako vozač namerno prouzrokuje štetu
  • Ako upravlja motornim vozilom koje nije tehnički ispravno
  • Ukoliko vozač napusti mesto saobraćajne nesreće a da prethodno nije dao potrebne informacije o osiguranju i ličnim podacima

Raskid AO polise i povrat premije

Ukoliko je osigurano vozilo odjavljeno ili uništeno, možete dobiti povrat dela premije. Osiguravač je u obavezi da na Vaš zahtev vrati premiju za preostalo vreme trajanja osiguranja od dana prijema zahteva za raskid osiguranja. Povrat dela premije će biti isplaćen samo ako se do tada nije dogodio osigurani slučaj.


Šta podrazumeva bonus-malus sistem?

Bonus predstavlja umanjenje, a malus povećanje cene premije osiguranja u narednom periodu osiguranja. Pre 10-ak godina uveden je bonus-malus sistem koji podrazumeva da pri zaključenju polise osiguranja možete očekivati umanjenje premije ukoliko u prethodnoj godini niste imali prijavljene štete za koju ste bili odgovorni, odnosno – platićete skuplje polisu ukoliko ste izazvali štetu Vašom krivicom.


Koliko ima premijskih stepena i koliki je popust ili doplatak?

Postoje 12 premijskih stepena, a pri prvom zaključenju polise osiguranja polazni premijski stepen je 4. Ukoliko u naredne tri godine nemate prijavljenih šteta u kojima ste bili odgovorni, premijski stepeni Vam se umanjuju za jedan svake naredne godine te dolazite do najnižeg – premijskog stepena 1 koji podrazumeva 25% nižu premiju.


Gde možete proveriti Vaš trenutni premijski stepen?

Uzmite polisu osiguranja i proverite šta piše u polju „premijski stepen“. Ovaj podatak se nalazi ispod datuma isteka osiguranja.

Polisa osiguranja

Ako nije upisan baš na liniji, ne znači da ga nema nego da je lošije odštampana polisa pa pogledajte i oko polja gde je odštampan broj od 1 do 12.


Za koliko će polisa biti skuplja ukoliko ste imali štete izazvane Vašom krivicom?

Ukoliko ste imali štete za koje ste bili odgovorni, premijski stepen skače naviše za 3.

Primeri:

  • Ukoliko ste izazvali udes a imali premijski stepen 1, pri obnovi obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti dobićete premijski stepen 4, što znači da ste izgubili prethodni bonus od 25% i vraćate se na punu cenu premije.
  • Ako ste imali premijski stepen 4 koji je tipičan za prvu registraciju vozila na Vaše ime, izazvali ste udes - naredna polisa će Vam biti premijskog stepena 7, što znači +50% skuplju premiju osiguranja.

Tačan iznos premije osiguranja možete izračunati u kalkulatoru na našem sajtu.

Kompletna tabela umanjenja i doplataka za premiju osiguranja od auto-odgovornosti:

Premijski stepen Procenat popusta ili doplatka
1 -25%
2 -15%
3 -5%
4 puna cena premije - osnovni premijski stepen
5 +15%
6 +30%
7 +50%
8 +70%
9 +90%
10 +110%
11 +130%
12 +150%

Da li je bonus ili malus sa polise osiguranja vezan za vlasnika ili za vozilo?

I jedno i drugo. Vlasnik ima pravo da prenese bonus sa vozila kojeg je prodao na novo vozilo koje prvi put osigurava. Ukoliko vlasnik ima više vozila, moguće je da jedno ima premijski stepen 1 (maksimalni popust), novo premijski stepen 4 (početni) a motocikl npr. malus +50%, tj. premijski stepen 7 jer je njime izazvao udes. Ukoliko vozilo promeni vlasnika, bonus i malus za to vozilo se poništavaju. Ako ste izazvali udes, jedino prevodom vozila na drugo lice možete izbeći doplatak (malus) pri obnovi polise.


Promena vozila i prenos prava na bonus

Ukoliko ste vlasnik više vozila, svako vozilo – u zavisnosti od istorije vezane za naplatu štete – ima svoj premijski stepen na AO polisi. Kada pored postojećih vozila čiji ste vlasnik kupujete novo vozilo, premijski stepen će mu biti 4 (bez popusta).

Ukoliko ste, kao vlasnik vozila, ostvarili bonus a hoćete da otuđite vozilo i kupite drugo, možete pri osiguranju novog vozila zatražiti prenos bonusa sa otuđenog vozila. Trebaće Vam, u zavisnosti od slučaja, dokaz o otuđenju (npr. kupoprodajni ugovor, odjavljena saob. dozvola) i kopija polise osiguranja prethodnog vozila. Da biste se uverili da radnici u agenciji ili na tehničkom pregledu imaju znanja i mogućnosti da Vam izvrše prenos bonusa, pozovite ih i proverite pre nego što pristupite registraciji ili produženju registracije. Kontakt podatke možete pronaći adresaru.


Od čega zavise cene osiguranja od autoodgovornosti?

Tarife premije osiguranja vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima razlikuju se po vrstama vozila i po nameni - ne plaćaju isto obična putnička vozila standardne namene i taksi ili rent-a-car vozila.

U okviru iste vrste vozila (putnička, teretna, priključna…), opet postoje kriterijumi koji dodatno utiču na premiju. Dalja podela ide po snazi vozila, nosivosti ili slično. U nastavku možete videti aktuelne cene premije AO polisa za neka od najčeših putničkih vozila i motocikala. Navešćemo pune cene (sa porezom), i to za osnovni premijski stepen 4, kao i za one sa popustom i doplatkom.

putnička vozila premija osiguranja sa obračunatim malusom (doplatkom) i popustom


motocikli premija osiguranja sa obračunatim malusom (doplatkom) i popustom


Koliko se razlikuju cene obaveznog osiguranja od autoodgovornosti?

Premija osiguranja od autoodgovornosti je ranije bila stavka koja se razlikovala od jednog do drugog osiguravajućeg društva, ali sada to više nije slučaj (tekst je ažuriran u junu 2024). Poređenjem premije osiguranja, zaključili smo da razlike u iznosima više nema – svi primenjuju iste procente popusta prema bonus-malus sistemu; svi imaju iste osnovice i porez tako da razlike u ceni više nema.


Da li je bitno čiju polisu imam?

Vlasnici vozila najčešće niti biraju niti proveravaju čiju polisu su ugovorili prilikom registracije vozila, obzirom da ovim osiguranjem neće popravljati sopstveni automobil ukoliko do nezgode dođe. Kao što smo ranije naveli, obavezno osiguranje od autoodgovornosti se odnosi na Vašu odgovornost - kada upotrebom motornog vozila pričinite štetu trećim licima (usled uništenja ili oštećenja stvari, telesnih povreda, narušavanja zdravlja, smrti…).

Ranije su postojale razlike u ceni premije AO polise, kao i zelenog kartona pa je izbor obaveznog osiguranja podrazumevao i različite troškove. Osiguranici su, ipak, malo više verovali starim i poznatim nazivima osiguranja nego novim koje tek ulaze na naše tržište, otuda je i dalje najpopularnije i najprodavanije Dunav osiguranje.

Iako se više ne razlikuju po ceni premije ili zelenog kartona, trebali biste ipak gledati da u Vašem gradu imate ekspozituru osiguranja – da ne morate daleko putovati oštećenim automobilom u slučaju da Vam zatreba procena ili prijava štete. Takođe, ako planirate kupovati životno osiguranje, kasko ili osiguranje domaćinstva, moguće je da ćete u okviru osiguravajuće kuće dobiti dodatni popust ili pogodnost ukoliko imate još neke njihove proizvode kao što je polisa auto-osiguranja.
Zakažite tehnički pregled

Pouzdano i jednostavno. Izaberite tehnički pregled i slobodan termin, unestite mobilni broj i dobićete SMS kod za potvrdu termina.

Atlas 24h pomoć na putu
Povratak na vrh stranice ↑