Atlas 24h pomoć na putu

Tehnički pregled vozila - dokumenti i važne informacije

Početna
Tehnički pregled vozila - dokumenti i važne informacije

Koji dokumenti su potrebni za tehnički pregled vozila?

Vozač koji vozilo dovozi dužan je da sa sobom ponese:

 • Saobraćajnu dozvolu vozila
 • Ličnu kartu (bez obzira da li je vozilo u vlasništvu pravnog ili fizičkog lica)
 • Prethodnu polisu osiguranja od auto odgovornosti za vozilo koje se dovozi

Kada možete izvršiti tehnički pregled?

Redovan godišnji tehnički pregled može se izvršiti najranije 30 dana pre isteka važenja registracije, odnosno datuma na registracionoj nalepnici.

Redovni šestomesečni tehnički pregled se mora obaviti pre isteka roka od šest meseci od dana početka važenja saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice. Redovni šestomesečni tehnički pregled se može obaviti najranije 15 dana pre isteka napred navedenog roka.


Šta je tehnički pregled i koje vrste pregleda postoje?

Tehnički pregled vozila je skup radnih operacija pri kojima se odgovarajućim merenjima i poređenjem izmerenih veličina sa propisanim vrednostima, utvrđuje tehnička ispravnost uređaja i opreme, odnosno tehnička ispravnost vozila u celini. Pregled se vrši i vizuelno, bez ili uz korišćenje odgovarajućih alata, ali bez bitnih rasklapanja. Na kraju pregleda se konstatuje da li je vozilo tehnički ispravno ili nije, o čemu lice koje je dovezlo vozilo na pregled dobija odgovarajući dokument (registracioni list sa overenom tehničkom ispravnošću, potvrdu o ispravnosti ili izveštaj o utvrđenom stanju).

Na tehničkom pregledu se utvrđuje da li je motorno, odnosno priključno vozilo tehnički ispravno i da li ispunjava potrebne tehničke propise i uslove za učešće u saobraćaju.
 • Redovan godišnji tehnički pregled - vrši se jednom godišnje, i neophodan je prilikom prve registracije ili produženja registracije vozila
 • Redovan šestomesečni pregled - namenjen za određena vozila kod kojih postoji povećan rizik vezan za tehničku neispravnost i težinu posledica eventualne saobraćajne nezgode, koja bi mogla nastati kao posledica tehničke neispravnosti. Tu spadaju motorna i priključna vozila kojima se obavlja javni prevoz, vozila koja se koriste za obuku kandidata za vozače, vozila za iznajmljivanje bez vozača (rent – a car vozila), vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500kg, itd.
 • Vanredni tehnički pregled - se vrši nad vozilom koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi, a koje je zbog nastalih oštećenja isključeno iz saobraćaja, prilikom vršenja uviđaja, od strane saobraćajne policije. U tom slučaju vozač je dužan da, prilikom dovoženja vozila na tehnički pregled, obavezno na uvid preda Potvrdu o primeni posebnih mera i ovlašćenja (Obrazac “PMO), kao dokaz da je vozilo isključeno, a registarske tablice oduzete
 • Kontrolni tehnički pregled - se vrši na zahtev saobraćajne policije, kada se u kontroli saobraćaja posumnja u tehničku ispravnost vozila


Koliko traje tehnički pregled?

Minimalno vreme vršenja tehničkog pregleda je:

 1. 15 minuta za mopede, motocikle, tricikle, četvorocikle, motokultivatore, radne mašine, priključna vozila za traktor i priključna sa inercionom komandom uređaja za zaustavljanje, kao i za ona priključna vozila bez uređaja za zaustavljanje
 2. 20 minuta za traktore
 3. 25 minuta za vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.5 tone (osim već nabrojanih pod stavkama 1 i 2). Ovde spadaju skoro sva putničkih vozila
 4. 30 minuta kod vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.5 tone sa hidrauličnim prenosnim mehanizmom uređaja za zaustavljanje
 5. 40 minuta za vozila čija NDM prelazi 3.5t sa pneumatičkim, odnosno hidro-pneumatičkim, prenosnim mehanizmom uređaja za zaustavljanje
U praksi tehnički pregled za putničko vozilo traje 30-40 minuta u proseku.

Koja vozila su oslobođena tehničkog pregleda?

 • Nova vozila kupljena u Srbiji
  Vozila koja su proizvedena u godini kada se prvi put registruje vozilo, podvrgavaju se prvom redovnom godišnjem tehničkom pregledu najkasnije nakon 2 godine od dana prve registracije. Primer: vozilo proizvedeno 2023. godine je oslobođeno redovnog tehničkog pregleda prilikom registracije u toku 2023. i 2024. godine i prvi tehnički pregled rade tek u 2025. godini.
 • Nova vozila kupljena u inostranstvu
  Ako ste kupili novo uvezeno vozilo, prethodno pravilo o oslobođenju ne važi - moraćete da prođete tehnički pregled.

Zakažite tehnički pregled

Pouzdano i jednostavno. Izaberite tehnički pregled i slobodan termin, unestite mobilni broj i dobićete SMS kod za potvrdu termina.

Atlas 24h pomoć na putu
Povratak na vrh stranice ↑