Atlas 24h pomoć na putu

Kasko osiguranje vozila

Početna
Kasko osiguranje vozila

Šta je Kasko osiguranje vozila?

Kasko osiguranje pruža najpotpunije i najšire pokriće za vozilo koje se osigurava na stvarnu vrednost, te cena zavisi od stvarne vrednosti vozila i brojnih drugih faktora.

Kod mini-kaska se ugovara iscrpiva suma osiguranja, koja odgovara visini buduće eventualne štete, pa je premija znatno niža u odnosu na kasko osiguranje.

Kasko sudar osiguranje namenjeno je osiguranicima koji žele da zaštite svoje vozilo samo u slučaju najčešćeg rizika – saobraćajne nezgode, i to kada su delimično ili u celosti odgovorni za njen nastanak, te je ovo cenovno najpovoljniji proizvod, sa premijom već od 30 evra.

Kasko osiguranje pruža sigurnost i zaštitu od oštećenja ili potpunog uništenja Vašeg vozila, nastalih usled različitih rizika i iznenadnih nemilih događaja. Osnovno kasko osiguranje vozila pokriva štetu nastalu na Vašem vozilu usled: saobraćajne nezgode (sudara, udara, prevrnuća, iskliznuća…) bez obzira na krivicu osiguranika, pada ili udara nekog predmeta, požara, eksplozije, iznenadnog termičkog ili hemijskog delovanja spolja, udara groma, oluje, grada, snežne lavine, pada letelice, manifestacija i demonstracija, obesti trećih lica i drugih rizika, kao i štete na vozilu koje su neposredno prouzrokovane od divljači i domaćih životinja.

Ukoliko želite, Vaše vozilo dodatno možete da osigurate i od rizika krađe vozila i utaje.

Uslovi osiguranja i cene značajno variraju kod osiguravajućih kuća. Pored cene, u obzir trebate uzeti i razlike u uslovima.


Kako ostvariti popust na kasko osiguranje?

Dodatni popust možete ostvariti po osnovu gotovinske uplate, dužeg vozačkog staža, lojalnosti kompaniji (ako imate više polisa u istom osiguravajućem društvu), kao „dobar vozač“ koji nije izazivao štete u prethodnom periodu, ali i uz priloženu ponudu konkurentske osiguravajuće kuće koja je cenovno povoljnija.


Mini-kasko osiguranje

Noviji proizvod osiguranja namenjen onima kojima je klasično kasko osiguranje skupo, a vozilo i nije novo (obično je granica preko 4 godine starosti). Zavisno od osiguravajućeg društva koje proizvod nudi, može se zvati i fleksi-kasko ili slično.

Obično se nudi sledeće:

  • pokriće svih ili gotovo svih rizika kao kod kasko osiguranja
  • sami birate sumu osiguranja – ona može biti i samo npr. 50% od vrednosti automobila, što znači da ćete, u slučaju totalne štete, od osiguravajuće kuće dobiti iznos jednak 50% vrednosti vozila dodatno umanjen za vrednost koju možete dobiti prodajom havarisanog vozila)
  • suma osiguranja predstavlja izabranu iscrpivu sumu osiguranja “na prvi rizik”
  • teritorijalno pokriće može biti Srbija i Evropa (standard), ili samo Srbija ako tako odlučite
  • može se ugovoriti dopunski rizik krađe, ukoliko to Vi želite
  • da ilustrujemo primerom - cena premije kreće od oko 4000 dinara, dakle za nešto više od osiguranja od loma stakala, dobijete osiguran kompletan automobil od (najčešće) svih kasko rizika, u Srbiji i Evropi, i to na nekoliko stotina hiljada dinara uz min. iznos učešća šteti od 50 evra.

Da pojasnimo ključnu terminologiju, za one koji se nisu susretali sa pojmom “na prvi rizik”. Iscrpiva suma osiguranja “na prvi rizik” predstavlja iznos koju određuje Vi kao ugovarač osiguranja/osiguranik, a označava najvišu pretpostavljenu vrednost štete koju možete pretrpeti u slučaju ostvarenja osiguranog slučaja i kao takav se često koristi kod zaključenja osiguranja jer ugovaraču osiguranja obezbeđuje plaćanje povoljnije premije, a osiguravaču utvrđuje maksimalni iznos štete koji je u obavezi da nadoknadi.

Ovo Vam može delovati kao odlična opcija kombinovanog osiguranja, koje je kao kasko samo povoljnije. Ipak, razlika u ceni premije, uslovima i sumi osiguranja je značajna i potrebno je razmotriti šta Vam je zapravo prihvatljivije.


Kasko Mini kasko Kasko sudar
Starost vozila Bez ograničenja Starija od 4 godine Bez ograničenja
Suma osiguranja Stvarna vrednost vozila Ugovorena iscrpiva suma osiguranja Predefinisana iscrpiva suma osiguranja „prvog rizika“
Koja vozila mogu da se osiguraju Sve vrste motornih i priključnih vozila na kopnu i njihovi sastavni delovi Putnička motorna vozila i njihovi sastavni delovi Putnička motorna vozila standardne namene

Zakažite tehnički pregled

Pouzdano i jednostavno. Izaberite tehnički pregled i slobodan termin, unestite mobilni broj i dobićete SMS kod za potvrdu termina.

Atlas 24h pomoć na putu
Povratak na vrh stranice ↑