Atlas 24h pomoć na putu

Prevod vozila i davanje ovlašćenja za upravljanje

Početna
Prevod vozila i davanje ovlašćenja za upravljanje

U praksi se često sreće navika vozača da, nakon kupovine, kupac ne prevodi registrovano vozilo, nego čeka nekoliko dana pred istek registracije kako bi tada obavio istovremeno i produženje registracije i saobraćajnu dozvolu na svoje ime.

Takođe, dešava se da kupac vozila zamoli za ovlašćenje za upravljanje vozilom kako bi dobio malo na vremenu i rasporedio troškove – da ne mora odmah nakon kupovine da plaća porez na prenos apsolutnih prava i prevod u MUPu.

Prema našem mišljenju, ovakva praksa je pogrešna jer nosi značajne rizike i za kupca i za prodavca. Verovatno najveća komplikacija za kupca iznenadna smrt prodavca, kada njegova imovina postaje predmet ostavinske rasprave i novi vlasnik vozila mora da čeka na prevod sada već ne svojom voljom. Može se desiti da morate hitno u inostranstvo, a na ovlašćenju nije navedeno da možete upravljati vozilom u inostranstvu jer put tada niste planirali; ili želite da izvršite prepravku vozila (ugradnja gasa, kuka za vuču, zatamnjivanje stakala) pa se iznenadite kad otkrijete da nemate navedena takva ovlašćenja da završite sam postupak.

Najveća komplikacija za prodavca su kazne i odgovornost koja proizilazi iz činjenica da je u papirima i dalje vlasnik vozila kojim više ne upravlja. Kada policijski službenik zaustavi i legitimiše vozača koji je učinio prekršaj, prethodni vlasnik, onaj koji se vodi u saobraćajnoj dozvoli, neće imati probleme zbog toga. Problemi nastaju kada se prekršaj uoči putem sigurnosnih kamera, fotoaparata ili radara, tada će dopis biti upućen starom vlasniku vozila (iz saobraćajne dozvole). Vlasnik će biti pozvan da se određenog dana javi nadležnom odeljenju MUPa za rasvetljavanje saobraćajnih prekršaja. Dužan će biti da, u roku od osam dana, da potpune i tačne podatke o identitetu lica kome je omogućeno upravljanje vozilom i dokaz na osnovu kojeg se na nesporan način može utvrditi da je to lice upravljalo vozilom u određeno vreme, a dokazom se smatra pisana izjava overena od strane nadležnog organa kojom lice čije je podatke dao vlasnik, odnosno korisnik vozila, potvrđuje da je upravljalo vozilom u određeno vreme. Ako stari vlasnik vozila to ne uspe, Zakon o bezbednosti saobraćaja je propisao kaznu zatvora od najmanje 15 dana ili novčanu kaznu od 100.000 dinara do 120.000 dinara. Kazne za parkiranje ili doplatne parking karte postaju trivijalan problem u poređenju sa dve prethodno navedene mogućnosti. Napisano smatramo dovoljnim da i kupac i prodavac odmah izvrše promenu vlasništva, na obostranu korist.Zakažite tehnički pregled

Pouzdano i jednostavno. Izaberite tehnički pregled i slobodan termin, unestite mobilni broj i dobićete SMS kod za potvrdu termina.

Atlas 24h pomoć na putu
Povratak na vrh stranice ↑