Atlas 24h pomoć na putu

Tehnički pregled putničkih vozila

Početna
Tehnički pregled putničkih vozila

Tehnički pregled vozila je delatnost od opšteg interesa čiji je glavni cilj da u saobraćaju učestvuju isključivo bezbedna i tehnički ispravna vozila. Najvažniji propisi koji definišu i bliže određuju vrste i način vršenja tehničkog pregleda u našoj zemlji su: Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, Pravilnik o tehničkom pregledu vozila, Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima i Direktiva 2014/45/EU.

U ovom tekstu možete se detaljnije informisati šta je sve neopohodno za tehnički pregled putničkih vozila, na šta obratiti pažnju i kako minimizirati rizik od padanja na tehničkom pregledu.*

Preduslovi za vršenje tehničkog pregleda

Pre početka tehničkog pregleda vrši se tzv. utvrđivanje ispunjenosti uslova za njegovo započinjanje. O ovoj fazi se proverava sledeće:

  • Da li je vozilo u voznom stanju;
  • Da li je čisto (u meri da nečistoće ne mogu sakriti potencijalne neispravnosti) u slučaju redovnog i vanrednog tehničkog pregleda;
  • Vozilo pri vršenju redovnog tehničkog pregleda mora imati sve propisane registarske tablice, odnosno tablice za privremeno označavanje, postavljene na predviđenim mestima, odnosno potvrdu o oduzetim registarskim tablicama, izdatu od strane nadležnog organa (ukoliko je registrovano u Republici Srbiji, a nije odjavljeno);
  • Vozilo mora biti u neopterećenom stanju (u slučaju redovnog i vanrednog tehničkog pregleda).

Za razliku od redovnog i vanrednog tehničkog pregleda, kontrolni tehnički pregled se može vršiti i na opterećenom vozilu, ukoliko tehnološka linija to omogućava. Redovni i vanredni tehnički pregled neće se vršiti na vozilu kod kojeg je prostor u kojem je smešten motor zaštićen od strane proizvođača ili se identifikaciona oznaka motora ne može utvrditi bez bitnih rasklapanja vozila, dok se ne pribavi odgovarajuća potvrda proizvođača, njegovog zastupnika ili ovlašćenog servisera.

Za novo vozilo ova potvrda nije potrebna ukoliko se iz tehničke dokumentacije proizvođača može utvrditi identifikaciona oznaka motora.

Ukoliko se prilikom procesa utvrđivanja uslova ustanovi da vozilo ne zadovoljava propisane uslove, tehnički pregled se ne započinje.

**

Koji dokumenti su neophodni za tehnički pregled vozila

Dokumenta koja svedoče o vlasništvu i tehničkim karakteristikama vozila moraju biti priložena uz samo vozilo na tehničkom pregledu:

  • Saobraćajna dozvolu / potvrda o registraciji / potvrda o privremenoj registraciji, ukoliko je vozilo registrovano;
  • Uverenje o upisu u jedinstveni registar vozila ukoliko je stranka izgubila saobraćajnu dozvolu;
  • Potvrda o saobraznosti (CoC dokument) za novoproizvedena vozila;
  • Uverenje o ispitivanju za prepravljena / pojedinačno proizvedena vozila za koja nije izdata potvrda o saobraznosti i kompletirana vozila koja se prvi put puštaju u saobraćaj u Republici Srbiji;
  • Potvrda o periodičnom pregledu uređaja i opreme za pogon vozila na alternativna goriva ili potvrdu o saobraznosti za vozila sa ugrađenim uređajima i opremom za pogon na alternativna goriva.
  • Stranka mora priložiti i lični identifikacioni dokument - ličnu kartu za državljane Republike Srbije ili drugi dokument o identitetu za strane državljane.

***

Šta se sve kontroliše na tehničkom pregledu putničkih vozila

Tehnički pregled obuhvata pregled različitih sklopova i elemenata sistema vozila. Prema Pravilniku o tehničkom pregledu vozila, tehnički pregled vozila mora da obuhvati pregled uređaja i opreme propisane Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima:

Identifikacija vozila
Provera registarskih oznaka
Provera identifikacione oznake vozila
Provera identifikacione oznake motora
Provera boje karoserije
Provera usaglašenosti vozila sa priloženim dokumentima i provera u bazi podataka Agencije za bezbednost saobraćaja
Provera proizvođačke tablice

Uređaj za upravljanje
Provera točka upravljača (volana)
Provera vratila upravljača
Provera upravljačkog mehanizma
Provera poluga, spona, zglobova i nosača zglobova
Provera servo uređaja

Uređaji za zaustavljanje
Provera podsistema za radno kočenje
Provera stanja komande, prenosnog mehanizma i načina izvođenja pomoćnog kočenja
Provera vrste i stanja kočnica
Provera podsistema za parkirno kočenje
Identifikacija deklarisanih masa vozila i njihove raspodele
Merenje komandnog signala i sile kočenja (radno kočenje)
Merenje komandnog signala i sile kočenja (parkirno kočenje)
Određivanje kočnog koeficijenta (radno i pomoćno kočenje)
Određivanje razlike sile kočenja (radno i pomoćno kočenje)
Određivanje kočnog koeficijenta (parkirno kočenje)
Identifikacija stanja ABS/ESP/EBS
Provera stanja posude i nivoa kočne tečnosti
Merenje procenta vlage i tačke ključanja kočne tečnosti

Svetlosni i svetlosno signalni uređaji
Provera glavnih farova
Provera prednjih svetala za maglu
Provera dnevnih svetala
Provera svetla za vožnju unazad
Provera farova i svetala za osvetljavanje mesta na kome se izvode radovi
Provera prednjih i zadnjih pozicionih svetala
Provera zadnjeg svetla za maglu
Provera parkirnih svetala
Provera gabaritnih svetala
Provera bočnih svetala za označavanje
Provera svetla zadnje registarske tablice
Provera rotacionih i trepćućih svetala
Provera katadioptera
Provera svetala za označavanje vozila posebnih namena
Provera stop svetala
Provera pokazivača pravca
Provera uređaja za istovremeno uključivanje svih pokazivača pravca
Provera svetlosnog znaka upozorenja
Provera ostalih svetala, reflektujućih materija i reflektivnih reklamnih natpisa

Uređaji koji omogućavaju normalnu vidljivost
Provera vetrobrana i spoljnih prozorskih okana kabine i karoserije
Provera uređaja za brisanje vetrobrana
Provera uređaja za kvašenje spoljne strane vetrobrana
Provera vozačkih ogledala

Uređaji za davanje zvučnih znakova
Provera funkcionalnosti uređaja za davanje zvučnih znakova
Provera funkcionalnosti uređaja za davanje posebnih zvučnih znakova

Uređaji za kontrolu i davanje znakova
Provera brzinomera s odometrom i svetiljkom za osvetljavanje
Provera kontrolne plave lampe za dugo svetlo
Provera svetlosnog i zvučnog znaka za kontrolu rada pokazivača pravca
Provera tahografa
Provera ostalih signalnih uređaja za kontrolu rada pojedinih mehanizama ugrađenih na vozilu

Uređaji za odvođenje i regulisanje izduvnih gasova
Provera izduvnog sistema
Ispitivanje sastava izduvnih gasova vozila sa aktivnim paljenjem smeše (benzinski motori)
Ispitivanje dimnosti izduvnih gasova vozila sa kompresionim paljenjem (dizel motori)
Provera sistema za upozoravanje na neispravnost opreme za regulisanje aerozagađenja (OBD)

Uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila
Provera elemenata uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila
Provera električnog priključka spojke

Uređaji za kretanje vozila unazad
Provera funkcionalnosti uređaja za kretanje vozila unazad

Uređaji za oslanjanje
Provera prigušivača (amortizera)
Provera elastičnih elemenata (opruga)
Provera pneumatskog ili hidrauličkog oslanjanja (ukoliko postoji)
Provera zglobnih veza elemenata sistema oslanjanja
Provera elemenata za vođenje točka (vođica)
Provera stabilizatora
Provera spona/poluga

Uređaji za kretanje
Provera naplataka
Provera pneumatika
Provera glavčina točkova
Provera osovina

Elektrouređaji i instalacija
Provera akumulatora
Provera kontakt brave
Provera električnih vodova
Provera elektropokretača (anlasera)
Provera generatora (alternatora)

Pogonski uređaj - motor
Provera nosača motora
Provera usisnog sistema
Provera sistema za pokretanje motora
Provera sistema za napajanje gorivom
Provera razvodnog mehanizma
Provera rashladnog sistema
Provera mogućnosti zagađenja životne sredine mazivima i isparenjima maziva

Uređaj za prenos snage
Provera spojnice
Provera menjača i reduktora
Provera diferencijalnog prenosnika snage
Provera pogonskih poluvratila
Provera vratila

Ostali delovi vozila od posebnog značaja za bezbednost saobraćaja
Provera karoserije
Provera šasije
Provera poda
Provera nadgradnje
Provera kabine
Provera sedišta i naslona za glavu
Provera sigurnosnih pojaseva i njihovih priključaka
Provera vazdušnih jastuka
Provera uređaja za provetravanje i grejanje
Provera uređaja za odmrzavanje i odmagljivanje vetrobrana i stakla na zadnjem delu vozila
Provera uređaja za obezbeđenje vozila od neovlašćene upotrebe
Provera vrata i poklopaca
Provera brava na vratima
Provera pokretnih prozora i krovova
Provera blatobrana
Provera branika
Provera bočnih štitnika protiv podletanja
Provera priključaka za vuču
Provera rezervoara, otvora za punjenje i vodova goriva
Provera uređaja i opreme za pogon motornih vozila na TNG i KPG
Provera elektronskog sistema dinamičke stabilnosti
Provera isturenih delova i ukrasnih predmeta na prednjem delu vozila
Provera prostora za registarsku tablicu i registarske tablice
Provera uređaja i opreme ugrađene na karoseriju

Oprema vozila
Provera rezervnog točka
Provera prenosnog aparata za gašenje početnih požara
Provera sigurnosnog trougla
Provera opreme za pružanje prve pomoći
Provera užeta ili poluge za vuču


****

Kako sami da izvršite proveru vozila pred tehnički pregled

Postoje stvari koje svaki vozač može proveriti na svom vozilu pre tehničkog pregleda. Ovakva provera je svakako korisna kako ne biste došli u situaciju da bespotrebno gubite vreme i novac na ponovni tehnički pregled. Naravno, za veće probleme morate posetiti majstora, ali ove stvari u najvećoj meri možete za kratko vreme i sami pregledati, uočiti i otkloniti pred sam tehnički pregled:

Zakažite tehnički pregled

Pouzdano i jednostavno. Izaberite tehnički pregled i slobodan termin, unestite mobilni broj i dobićete SMS kod za potvrdu termina.

Atlas 24h pomoć na putu
Povratak na vrh stranice ↑